Health IT Conference 2019

Presentations

Διαμορφώνοντας την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική για την Υγεία


Day 1

Day 2

“Ένα Καινοτόμο Εθνικό Μοντέλο Προμηθειών Υπηρεσιών Πληροφορικής Υγείας”

Ευάγγελος Σταματιάδης, Διευθυντής Πληροφορικής, 5η ΥΠΕ
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Το Δεοντολογικό Πλαίσιο στη Διακυβέρνηση της Πληροφορικής Υγείας”

Ιωάννα Αποστολιάδη, DPO Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Cyber Security Innovations that matter”

Moti Sagey, Head of Strategic Marketing, Check Point Software Technologies
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Real-time Patient Search and Identification for Clinical Trials based on Anonymized Electronic Health Records”

Barış Erdoğan, PhD, Head of CLINERION for EEMEA Region
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Το παρόν της διαλειτουργικότητας στον τομέα της Υγείας”

Γεώργιος Κακουλίδης, Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας (ΕΣΠΥ)
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Μεθοδολογία Υλοποίησης ενός Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας στην υγεία: Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα”

Αλέξανδρος Μπέρλερ, Πρόεδρος, HL7 Hellas
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Δυναμική Ανάπτυξης από την Εφαρμογή της Διαλειτουργικότητας”

Δημήτρης Κατεχάκης, Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Γενικός Γραμματέας HL7 Hellas, Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΥ
Κατεβάστε την παρουσίαση 

WORKSHOP – “HL7 FHIR: Ένα αναδυόμενο πρότυπο για την ανταλλαγή δεδομένων υγείας”

Νίκος Κυριακουλάκος, Υπεύθυνος Προτύπων HL7 Hellas
Κατεβάστε την παρουσίαση 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – “Big Data and EOPYYΔιαχείριση και Αξιοποίηση”

Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Αντιπρόεδρος Ε.Ο.Π.Υ.Υ
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Patient Engagement: Μια Πολυδιάστατη Προσέγγιση”

Σπύρος Παζιάνας, Chief Operating Officer, Computer Solutions
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Ρεθύμνου”

Γεώργιος Βαβουράκης, Στέλεχος Πληροφορικής Νοσοκομείου Ρεθύμνου
Κατεβάστε την παρουσίαση 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – “GDPR: Ένας χρόνος μετά, προβλήματα και λύσεις”

Θωμάς Κατσαρός, IT Governance Consultant, PRIORITY QUALITY CONSULTANTS
Κατεβάστε την παρουσίαση 


“Harmoni: Εθνικό αποθετήριο απεικονιστικών δεδομένων σε νεφο-υπολογιστικό περιβάλλον”

Παναγιώτης Τσανάκας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΤ ΑΕ
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα RIS-PACS στο σύνολο των ΜΥ του Εθνικού Συστήματος Υγείας”

Χαρίκλεια Κάτσινου, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Έργων, Υπουργείο Υγείας
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Μέθοδοι Προστασίας και Αρχειοθέτησης Ψηφιακών Ιατρικών Απεικονίσεων & Πληροφοριών: PACS, VNA, Digital Pathology, Genomics, κ.α.”

Πάρης Κάσκας, Technology Solutions Manager, Veritas Technology LLC for Greece & Cyprus
Κατεβάστε την παρουσίαση 

WORKSHOP – “Καθημερινές Περιπτώσεις Λειτουργίας PACS στα Νοσοκομεία”

Κώστας Πετρόπουλος, Head of Development – Evorad PACS Suite, IknowHow A.E.
Κατεβάστε την παρουσίαση 

WORKSHOP – “RIS / PACS: Προκλήσεις, Διασύνδεση και Αποδοτικότητα”

Κώστας Στεργιόπουλος, Chief Operating Officer, Metropolitan Hospital
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Υποστηρίζοντας το νέο Μοντέλο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας”

Αθηνά Τριανταφυλλίδη, Προϊσταμένη Δ/νσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Ο ΑΗΦΥ μετά την αναδιαμόρφωσή του”

Ελπίδα Φωτιάδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Οι Προοπτικές Ανάπτυξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών βασισμένων στον ΑΗΦΥ”

Γιάννης Σαμιωτάκης, Αντιπρόεδρος ΕΣΠΥ
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Med Express, Ολοκληρωμένη Λύση Οργάνωσης για Ιατρεία Πρωτοβάθμιας Υγείας”

Αλέξανδρος Κέκελης, Αντιπρόεδρος ΔΣ & CTO, SIGMASOFT ΑΕ
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Εξατομικευμένη Παρακολούθηση και Καθοδήγηση Ασθενών μέσω mHealth Εφαρμογών”

Δημήτριος Τζοβάρας, Ερευνητής Α’ Βαθμίδος και Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Η Αξία Ανάπτυξης του Ενιαίου Καταλόγου Φαρμακευτικών Ουσιών (ΕΚΦΟ)”

Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, Στέλεχος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δρ. Αγγελίνα Κουρούμπαλη, Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Ηγεσία Νοσοκομείου: Η Αξία των Δεδομένων στην Λήψη Αποφάσεων”

Αδαμαντία Εγγλεζοπούλου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια, Γ.Ν.Α. Λαϊκό
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Ποιότητα και Διαδικασίες στην Υγεία – Εφαρμογή Διαδικασιών Ποιότητας σε Μονάδες Υγείας και Υποστήριξη από Τεχνολογικά Πληροφοριακά Υποσυστήματα”

Νικόλαος Βαμβακάρης, Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας, Ομίλου ΙΑΣΩ
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Διαδικασίες και Πληροφορική. Η Εμπειρία στο ΓΝ Βενιζέλειο”

Γεώργιος Μοσχοβάκης, Αναπληρωτής Διοικητής, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο
Κατεβάστε την παρουσίαση 

“Η Βελτίωση της Ποιότητας των Παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας στα Επείγοντα : Πληροφοριακά Νοσοκομειακά Συστήματα Διαλογής”

Ευστρατία Μούρτου, Προϊσταμένη Τμήματος Οργάνωσης & Πληροφορικής, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών
Κατεβάστε την παρουσίαση 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ – “Πληροφοριακά συστήματα:Οι απόψεις των επαγγελματιών υγείας”

Ναταλία Τουμπανάκη, Σύμβουλος, Health Daily
Κατεβάστε την παρουσίαση 


Contact us


Συμμετοχές
Έλενα Παναγή T: 210 6617777 (ext. 185),  E: [email protected]
 
Χορηγίες
Λίζα Αντωνιάδη, T: 210 6617777 (εσωτ. 158) F: 210 6617 778, E: [email protected]
Χρυσούλα Κορδούλη, T: 210 6617777 (εσωτ. 204) F: 210 6617 778 E: [email protected]
Φαίδρα Μπαριτάκη, T: 210 6617777 (εσωτ. 192), E: [email protected]
 
Περιεχόμενο
Ναταλία Τουμπανάκη, T: +30 210 6617 777 (εσωτ. 289), E: [email protected]
Βάλια Κυρίτση, T: +30 210 6617 777 (εσωτ. 227), Ε: [email protected]