Health IT Conference 2021

Presentations

«Η Πληροφορική Υγείας σε περίοδο Covid-19»


Day 1

Day 2

“Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19”

Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Γ.Γ.Κ.Α.-Υπουργείο Υγείας, Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά της COVID-19”

Αναστάσιος Τσολακίδης, Στέλεχος Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Η Άυλη συνταγογράφηση κατά την Πανδημία”

Αντιόπη Πάνου, Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Σύστημα Self-Testing της ΗΔΙΚΑ-Εφοδιαστική αλυσίδα-Διάθεση στους πολίτες”

Δημήτρης Μαρκόπουλος, Στέλεχος Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Mobile app Ηλεκτρονικής Υγείας για τον πολίτη”

Ελπίδα Φωτιάδου, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών, Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης του αρχείου HARMONI της ΕΔΥΤΕ”

Στέφανος Κόλλιας, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πρόεδρος Εθνικού Δικτύου Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Ανάπτυξη και Χρήση Ψηφιακής Πλατφόρμας Διαχείρισης Αποθεμάτων Κρίσιμου Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού & Φαρμάκων για την αντιμετώπιση της πανδημίας SARS COVID-19 στο Νοσοκομείο “ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ””

Παρασκευάς Παπαδόπουλος, Στέλεχος Πληροφορικής, Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Ένα ψηφιακό Νοσοκομείο στην καρδιά του Αιγαίου”

Δημήτριος Ρούσσος, Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οργάνωσης & Πληροφορικής, Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο»
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Υλοποίηση συστήματος προτεραιότητας νοσοκομείου βάσει του πρωτοκόλλου διαλογής ESI”

Ιωάννης Λαζάρου, ΠΕ Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης, Νοσοκομείο Κ.Α.Τ.
Κατεβάστε την παρουσίαση

“BOUNCE: Predicting Effective Adaptation to Breast Cancer to Help Women to BOUNCE Back”

Παναγιώτης Σίμος, Καθηγητής Εξελικτικής Νευροψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κατεβάστε την παρουσίαση

“MyPal: Fostering Palliative Care of Adults and Children with Cancer through Advanced Patient Reported Outcome Systems”

Παντελής Νατσιάβας, Μηχανικός Λογισμικού, ΜΔΕ, Δρ., Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ)
Κατεβάστε την παρουσίαση

“ODIN-Leveraging AI based technology to transform the future of health care delivery in Leading Hospitals in Europe”

Φάνης Καλατζής, Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας & Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κατεβάστε την παρουσίαση

“INCAREHEART”

Ιωάννης Αμαραντίδης, Project Leader, Coordinator – Horizon Grants Expert at Project Centre, R&D Department, Region Jämtland Härjedalen
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Enabling technologies for advancing palliative care: The INADVANCE project approach”

Σοφία Ρέππου, Ερευνητικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Υπεύθυνη έργου INADVANCE
Κατεβάστε την παρουσίαση

“JADECARE: Joining national actions to align strategies for digitally enabled integrated care”

Φοίβος Παπαμάλης, Ερευνητικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Κατεβάστε την παρουσίαση


“Κίνημα My Data Global”

Αλέξανδρος Νούσιας, Legal/Ethics Officer στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος, Συνιδρυτής του MyData Greece
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Πλαίσιο Δοκιμών και πιστοποίησης εφαρμογών – Υλοποίηση στη πράξη”

Ελπίδα Φωτιάδου,  Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών – Διεύθυνση Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Νέες Υπηρεσίες και η Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα”

Δημήτρης Κατεχάκης, Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Ανάγκη νομοθέτησης της τηλεϊατρικής στην Ελλάδα”

Χριστόφορος Τζερμιάς, Αντιπρόεδρος Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (Ι.Σ.Α.)
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Ο νέος Κανονισμός MDR”

Αικατερίνη Ζησάκη, Quality Assurance Management Systems & Regulatory Affairs, pknmsolutions
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Πληροφοριακό σύστημα της ΟΔΙΚ-ΕΚΑΒ επιχειρησιακής διαχείρισης Νοσοκομείων και δυνάμεων του ΕΚΑΒ κατά την πανδημία του Sars-Cov-2”

Μαρία Κουβλάκη, Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Δ/νση Οργάνωσης & Συντονισμού, ΕΚΑΒ
Κατεβάστε την παρουσίαση

“ΒΙ στη μετά-covid Εποχή”

Κώστας Στεργιόπουλος, Επιχειρησιακός Διευθυντής, Metropolitan Hospital
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Hellenic Digital Health Cluster: Συνεργατικός σχηματισμός με όραμα την ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος”

Δημήτρης Κατεχάκης, Επικεφαλής Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής
Κατεβάστε την παρουσίαση

“eHealth DSI (ePrescription and Patient Summaries): Εξελίξεις”

Ιωάννης Ασπρολούπος, Στέλεχος Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Κατεβάστε την παρουσίαση

“EIT Health: Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας για την Υγεία και την ενίσχυση της καινοτομίας και η ελληνική συμμετοχή”

Γιώργος Μέγας, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, Συντονιστής του EIT Health HUB για την Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Κατεβάστε την παρουσίαση

“Στην καρδιά του διαβήτη – Η διαχείριση της σύγχρονης μάστιγας με την βοήθεια έξυπνων εργαλείων”

Πέτρος Πανδής, Mηχανικός Bιοτεχνολογίας Imperial College London, CEO Docandu
Κατεβάστε την παρουσίαση

“InteropEHRate: Οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας στα χέρια των Ευρωπαίων πολιτών”

Αθανάσιος Κιούρτης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς
Κατεβάστε την παρουσίαση


Contact us


Συμμετοχές
Έλενα Παναγή T: 210 6617777 (ext. 185),  E: [email protected]
 
Χορηγίες
Λίζα Αντωνιάδη, T: 210 6617777 (εσωτ. 158) F: 210 6617 778, E: [email protected]
Χρυσούλα Κορδούλη, T: 210 6617777 (εσωτ. 204) F: 210 6617 778 E: [email protected]
Φαίδρα Μπαριτάκη, T: 210 6617777 (εσωτ. 192), E: [email protected]
 
Περιεχόμενο
Ναταλία Τουμπανάκη, T: +30 210 6617 777 (εσωτ. 289), E: [email protected]
Βάλια Κυρίτση, T: +30 210 6617 777 (εσωτ. 227), Ε: [email protected]