Αγγελική ΚΑΤΣΑΠΗ

Αγγελική ΚΑΤΣΑΠΗ

Διευθύντρια Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου Ποιότητας και Ασφάλειας στις Υπηρεσίες Υγείας, Διεθνής Επιθεωρήτρια Υπηρεσιών Υγείας

H κα Αγγελική Κατσάπη είναι Διεθνής Επιθεωρήτρια Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας, Πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Επιθεωρητών, και από το 2010 μέχρι και σήμερα, εκπρόσωπος του Διεθνή Οργανισμού Διαπίστευσης Υπηρεσιών Υγείας, Temos International Healthcare Accreditation GmbH (με έδρα τη Γερμανία) στις αγορές της Κύπρου και της Ελλάδας. Από τον Ιούνιο του 2021 είναι Σύμβουλος του Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Ευρώπης για την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Υπηρεσιών Υγείας και συνεργάστηκε με την Expertise France στο έργο της αναδιάρθρωσης της διοίκησης της  Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Συνεργάζεται με το Διεθνές Συμβούλιο Διαπιστεύσεων των Ηνωμένων Εμιράτων (EIAC) ως ειδική σύμβουλος επιθεωρήσεων και με τον Οργανισμό Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) στην Ελλάδα ως εμπειρογνώμονας για την αξιολόγηση εφαρμογής διαδικασιών ποιότητας και ασφάλειας ασθενών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Έχει ιδρύσει και διευθύνει το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ποιότητας και Ασφάλειας των Υπηρεσιών Υγείας, Avedis Donabedian (από το 2019). Διαθέτει πάνω από 12 χρόνια εμπειρίας ως επικεφαλής επιθεωρήτρια και σύμβουλος υπηρεσιών υγείας σε χώρες όπως η Τουρκία, η Βραζιλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Ουκρανία, η Αλβανία, το Ιράν, τα Ηνωμένα Εμιράτα, Φιλιππίνες, Κίνα, η Κύπρος και η Ελλάδα.

Από το 2014 έως και το 2019 διετέλεσε Επικεφαλής Διαπιστεύσεων και Διευθύντρια Τομέα Υγείας του Ελβετικού Φορέα Πιστοποιήσεων Swiss Approval  και Διευθύνουσα Σύμβουλος της SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG (SATB) S.A. στην Ελλάδα (μέλους του γκρουπ). Στο διάστημα 2002 έως και 2012 υπηρέτησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και, διετέλεσε Διευθύντρια Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ) του Υπουργείου Υγείας. Είναι απόφοιτη της Νοσηλευτικής Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη “Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας- Πληροφορική της Υγείας’’.

Είναι επιθεωρήτρια και Εκπαιδευτής Επιθεωρητών Συστημάτων Ποιότητας (EN 15224, ISO 37001, ISO 9001:2015‐ IRCA accredited) και έχει λάβει ειδική εκπαίδευση στα μοντέλα Value- Based Healthcare από το The Decision Institute, Netherlands.