Αλέξανδρος ΣΤΑΡΙΔΑΣ

Αλέξανδρος ΣΤΑΡΙΔΑΣ

Στέλεχος Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Ο Αλέξανδρος Σταρίδας είναι Μηχανικός Πληροφορικής και εργάζεται στην ΗΔΙΚΑ, στο Τμήμα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Έλαβε πτυχίο Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διαχείριση Πληροφορίας από το Πανεπιστήμιο Strathclyde της Σκωτίας.

Έχει εργαστεί ως προγραμματιστής και αναλυτής λογισμικού τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και έχει εμπειρία σε τεχνολογίες λογισμικού, βάσεων δεδομένων και εφαρμογών. Επιπλέον έχει συμμετάσχει σε αρκετά Ευρωπαϊκά Προγράμματα ως Σύμβουλος Πληροφορικής στους τομείς της ηλεκτρονικής υγείας, των διαμεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.