Αναστάσιος ΤΑΓΑΡΗΣ

Αναστάσιος ΤΑΓΑΡΗΣ

Διευθυντής Πληροφορικής, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών

Ο Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης είναι Διευθυντής Πληροφορικής του Ομίλου του Ιατρικού Αθηνών από το Φεβ του 2020. Στο διάστημα 2015 – 2019 διετέλεσε Πρόεδρος και ΔΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ διευθύνοντας έργα εθνικής κλίμακας στους τομείς α) της Ηλεκτρονικής Υγείας όπως: Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, Οδικός Χάρτης & Διαλειτουργικότητα Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας, β) της Κοινωνικής Ασφάλισης: ενοποίηση μητρώων πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο ενιαίο Μητρώο του ΕΦΚΑ, και γ) της Πρόνοιας: απόδοση αναπηρικών, οικογενειακών και στεγαστικών επιδομάτων.

Διαθέτει πολύ σημαντική εμπειρία στην διαχείριση έργων ΤΠΕ και τις διαδικασίες Ευρωπαϊκών Έργων και ΕΣΠΑ από την συμμετοχή του για περισσότερο από μια 15ετία σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα ΤΠΕ στον τομέα της Υγείας, ως Τεχνικός Διευθυντής και / ή Συντονιστής Έργου (συνεργαζόμενος Ερευνητής στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Μηχανικής ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ 2005-2015) ενώ έχει εργαστεί και ως συνεργαζόμενος καθηγητής στο Ανοικτό πανεπιστήμιο της Κύπρου (Πολιτική Υγείας & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας) και στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας (Αρχιτεκτονικές Συστημάτων και Παράλληλα Συστήματα).

Έχει (συν)εργαστεί ως μηχανικός πληροφορικής της υγείας με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα ασχολούμενος ιδιαίτερα με θέματα του Ιατρικού Φακέλου Ασθενή και γνωρίζει άριστα τις απαιτήσεις του χώρου της υγείας και τις ανάγκες διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που εμπλέκονται στο χώρο της υγείας (HIS, LIS, RIS, EHR και HL7 Communication Interfaces).

Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (1987-1993) ενώ διαθέτει Διδακτορικό Τίτλο ειδίκευσης με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων και Ανασχεδιασμός Διαδικασιών» (1995-1999) επίσης από το ΕΜΠ. Έχει δημοσιεύσει 36 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Είναι μέλος του ΙΕΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας καθώς και ενεργό μέλος (Εκτελεστικός Διευθυντής και στη συνέχεια Αντιπρόεδρος) του HL7 Hellas στο διάστημα 2013-2020.