Αντιόπη ΠΑΝΟΥ

Αντιόπη ΠΑΝΟΥ

Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Η Αντιόπη Πάνου είναι πτυχιούχος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ).

Εργάζεται στην ΗΔΙΚΑ από το 1999. Την τελευταία δεκαετία υπηρετεί ως προϊσταμένη του τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Στην ΗΔΙΚΑ έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη Εφαρμογών Ασφάλισης και Περίθαλψης, καθώς και στην υλοποίηση του Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, ενώ από το 2011 κύρια ασχολία της είναι το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) και λοιπές Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Υγείας (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή,  σύστημα e-Ραντεβού, Ιατρικές Βεβαιώσεις κ.α.). Αντικείμενό της αποτελούν η ανάλυση και ο σχεδιασμός νέων λειτουργικοτήτων, η υλοποίηση τους και η παραγωγική λειτουργία των συστημάτων. Τα τελευταία χρόνια απασχολήθηκε επιπρόσθετα και με το Σύστημα Διάθεσης SelfTest, με την εφαρμογή MyHealth για πολίτες και με το Σύστημα Προληπτικής Ιατρικής.

Συμμετέχει στα Ευρωπαϊκά Έργα Ηλεκτρονικής Υγείας της ΗΔΙΚΑ, όπως το SOHealth, το NCPeHealth και το UNICOM, και είναι μέλος του eHealth Member State Expert Group (eHMSEG) ως εκπρόσωπος της Ελλάδας.

Είναι μέλος, επίσης, της «Επιτροπής για την Παρακολούθηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης, την Ολοκλήρωση των Διαγνωστικών/Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και τη Δημιουργία Μητρώων Ασθενών» του Υπουργείου Υγείας.