Αντώνης ΚΑΡΟΚΗΣ

Αντώνης ΚΑΡΟΚΗΣ

Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων MSD Ελλάδας

Ο Αντώνης Καρόκης είναι Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας από το 2011 και διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία στον φαρμακευτικό και υγειονομικό κλάδο, ενώ έχει επίσης πλούσιο ερευνητικό έργο.

Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει εργαστεί σε θέσεις υψηλής ευθύνης στους τομείς των Governmental, Corporate, Public Affairs και Health Economics σε μεγάλες  πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, όπως οι Amgen Hellas,Wyeth Hellas, Astra Zeneca SA.

Έχει διδάξει την ενότητα των Οικονομικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης για επτά συνεχή χρόνια και έχει υπάρξει σύμβουλος στα υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας σχετικά με θέματα δημόσιων προμηθειών Υγείας και υγειονομικών μεταρρυθμίσεων.

Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει πλήθος δημοσιεύσεων γύρω από τα θέματα Οικονομικών και Πολιτικών της Υγείας.

Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου στον τομέα Health Planning and Financing από το London School of Economics and Political Science. Έχει λάβει επίσης διπλώματα επαγγελματικής εκπαίδευσης από Stockholm School of Economics και το Harvard University.