Βαγγέλης ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

Βαγγέλης ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ

Διευθυντής Πληροφορικής 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας & Στερεάς Ελλάδας

Ο Βαγγέλης Σταματιάδης είναι Διευθυντής Πληροφορικής στην 5η Υγειονομική Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Είναι Μηχανικός Πληροφορικής με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Επικοινωνιακά Συστήματα και στην Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική. Από το 1998 έως το 2001 εργάστηκε στη FORTHnet SA ως Μηχανικός Δικτύων και Συστημάτων. Από το 2001 έως το 2003 εργάστηκε στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. Από το 2003 μέχρι σήμερα εργάζεται στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ως Μηχανικός Πληροφορικής, κατέχοντας από το 2009 τη θέση του Διευθυντή Πληροφορικής. Είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας σε υποδομές cloud, σε μεθοδολογίες ψηφιακού και οργανωσιακού μετασχηματισμού και πλαίσια Επιχειρησιακής Αρχιτεκτονικής. Από το 2004 διδάσκει στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Έχει πάνω από 24 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη διοίκηση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας, 19 από τα οποία στον τομέα υγείας. Ήταν κύριο μέλος των ειδικών Ομάδων Εργασίας για το σχεδιασμό του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Υγείας (2021) και από το ίδιο έτος μέχρι σήμερα είναι κύριο μέλος της ομάδας Εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο Κοινής Διακήρυξης για την Κυβερνοασφάλεια μεταξύ Ελλάδας & Ισραήλ.

Από το 2009 είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Υγείας σε τομείς όπως Τηλεϊατρική / Τηλεφροντίδα, Κυβερνοασφάλεια και Ολοκληρωμένη Φροντίδα (έργα RENEWING HEALTH, SUSTAINS, United4Health, SPHINX, SHAPES, Procure4Health, CS-AWARE-NEXT).