Γεράσιμος ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ

Γεράσιμος ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ

Διευθυντής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, CRITIS MEDICAL SYNERGY IKE

O Γεράσιμος Δευτεραίος είναι πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής του California State University Northridge U.S.A. Μέσα από μια πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής (Intrasoft, Singular, Atkosoft) απέκτησε εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό- ανάπτυξη λογισμικού καθώς και στη διεύθυνση-διαχείριση έργων στους τομείς της υγείας, της τηλεϊατρικής και της στατιστικής.

Υπήρξε βασικό μέλος της ομάδας σχεδίασης και ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας  που λειτουργεί από το 2007 στα δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Κρήτης και των Κυκλάδων.

To 2012 σχεδίασε και ανέπτυξε σε συνεργασία με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ του Πα.Γ.Ν.Η. υπό την εποπτεία του Καθηγητή Εντατικής Θεραπείας Δημήτριου Γεωργόπουλου, το  ιατροτεχνολογικό σύστημα ιατρικής παρακολούθησης ασθενών ΜΕΘ «CritIS».

Το 2015 ιδρύει την KD SYNERGY INFORMATION SYSTEMS με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του CritIS το οποίο εξελίχθηκε στο «CritIS Synergy+», και στη συνέχεια από το 2017 είναι συνιδρυτής της CRITIS MEDICAL SYNERGY IKE εταιρεία τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου και απασχολείται ως υπεύθυνος για την  ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών στο χώρο της υγείας και κυρίως στους τομείς της εντατικής θεραπείας και αναισθησιολογίας.