Γεώργιος ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Γεώργιος ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ

Προϊστάμενος Τμήματος Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας, 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου

Ο Γεώργιος Κουκουλάς είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου (Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Ψυχολογία και ΜΜΕ).

Από το 2002 μέχρι και σήμερα υπηρετεί στη 2η ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. Το 2010 ανέλαβε καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας. Παράλληλα, συμμετείχε στην υλοποίηση της πρώτης Φάσης του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ) το οποίο ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2015. Από το 2016 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνος για την επιχειρησιακή λειτουργία του ΕΔιΤ και την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων για την επέκτασή του.