Γεώργιος ΜΕΓΑΣ

Γεώργιος ΜΕΓΑΣ

Συντονιστής Εθνικών Σημείων Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη στο ΕΚΤ και Συντονιστής του EIT Health Hub για την Ελλάδα. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Ο Γεώργιος Μέγας είναι ο συντονιστής της ομάδας των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) για τον Ορίζοντα Ευρώπη στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, και έχει τον ρόλο του ΕΣΕ από το 2016. Ο κος Μέγας είναι ο συντονιστής του EIT Health HUB για την Ελλάδα, το οποίο έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας στην υγεία για την χώρα.

Ο κος Μέγας είναι σύμβουλος καινοτομίας και έρευνας και αντιπρόεδρος της τομεακής ομάδας των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Enterprise Europe Network και μέλος του High Level Working Group για την διερεύνηση της συνεργασίας των European Digital Innovation Hubs με άλλα δίκτυα. Είναι project manager σε διάφορα Ευρωπαϊκά έργα καινοτομίας και έχει τεχνογνωσία σε διαφορετικούς τομείς όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες, η καινοτομία στην υγεία, το περιβάλλον και η αγροτική ανάπτυξη. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων και αναπτυξιακών προγραμμάτων, ως υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης και ως επιστημονικός υπάλληλος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.