Γεώργιος ΜΕΓΑΣ

Γεώργιος ΜΕΓΑΣ

Συντονιστής του Eλληνικού κόμβου EIT Health, EKT

Ο κ. Γεώργιος Μέγας είναι σύμβουλος καινοτομίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Είναι ο συντονιστής του EIT Health HUB για την Ελλάδα από το 2017 υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των ελληνικών startup και την ενίσχυση του τοπικού και διεθνούς οικοσυστήματος στον τομέα της υγείας.

Είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα από το 2016, και από το 2021 είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 (Digital, Industry, Space) στον Ορίζοντα Ευρώπη και το εναλλακτικό ΕΣΕ για το Cluster 1 (Health)eeΗ. Έχει πολυετή εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και είναι κάτοχος MSc. στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία.