Γεώργιος ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ

Γεώργιος ΜΟΣΧΟΒΑΚΗΣ

Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ΕΥ του ευρωπαϊκού έργου «CYBERHIMPREX: CYBERsecurity of Healthcare IMPRovEd in a X-border perspective».

Ο Γεώργιος Μοσχοβάκης είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών από το Εθνικό   Μετσόβιο   Πολυτεχνείο, με Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Πάτρας.

Είναι προϊστάμενος στη Διεύθυνση Πληροφορικής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (στην Κρήτη) και έχει διατελέσει, διοικητής του ΓΝ Ρεθύμνου και καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ) Ηρακλείου.