Γεώργιος ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ

Γεώργιος ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ

Προϊστάμενος γραφείου λοιμώξεων, ΩΝΑΣΕΙΟ

Προϊστάμενος Ελέγχου Λοιμώξεων Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων

Επιστημονικός Συνεργάτης στην εκπαίδευση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σε θέματα ελέγχου λοιμώξεων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του ΕΚΠΑ των σχολών Ιατρικής και Νοσηλευτικής και ΠΑΔΑ της Νοσηλευτικής σχολής

Εξειδίκευση στον έλεγχο λοιμώξεων από ΕΟΔΥ ΚΑΙ ΕΕΕΛ με διεθνή πιστοποίηση

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΛΑΕΚ σε σεμινάρια ελέγχου λοιμώξεων

Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας (ΥΔΑΥΜ) στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Εκπαιδευτής στα εξιδεικευμένα σεμινάρια Ελέγχου Λοιμώξεων της Ελληνικής Εταιρίας Ελέγχου Λοιμώξεων

Πιστοποιημένος επιθεωρητής Εσωτερικών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO9001-2015

Εργαστηριακός Συνεργάτης Παθολογική & Χειρουργική Νοσηλευτική στο ΤΕΙ

ΑΘΗΝΩΝ - Τμήμα Νοσηλευτικής από το 2001 έως 2017

Μέλος International Society for Infection Control.