Γιάννης ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ

Γιάννης ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ

Sector Sales Manager, Uni Systems

Ο κ. Σαμιωτάκης, M.Sc. Computer Science - The Ohio State University, έχει διατελέσει σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις του ιδιωτικού τομέα στην αγορά Πληροφορικής. Έχει διατελέσει υπεύθυνος για την υλοποίησης πολλών μεγάλων διεθνών καινοτόμων έργων τόσο έντασης έρευνας όσο και εφαρμογής από το 1992.

Είναι αποδέκτης διεθνούς βράβευσης από τον οργανισμό European Academies of Sciences and Engineering για επιτυχημένη μεταφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτόμα προϊόντα.

Είναι αντιπρόεδρος του Ελληνικού σκέλους του European Innovation Partnership on Active & Health Ageing καθώς και του Ελληνικού Συνδέσμου Πληροφορικής Υγείας.