Δήμητρα ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Δήμητρα ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Βιοϊατρικός μηχανικός

Βιοϊατρικός μηχανικός με εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό σε διάφορα ιατρικά μηχανήματα, ενασχόληση και  με την τηλεϊατρική, στέλεχος για πολλά έτη σε μεγάλη εισαγωγική εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού  στην Ελλάδα  και από το 2012 ιδιοκτήτρια της EnaMed ΕΠΕ με στόχο την καινοτομία στα ιατρικά μηχανήματα που φέρνουν λύσεις στο ιατρικό λειτούργημα.