Δημήτρης ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δημήτρης ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Senior Director Marketing & Sales Public Sector BU, Netcompany-Intrasoft

Ο Δημήτρης Βασιλόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master of Science) στις Ψηφιακές Επικοινωνίες από το King’s College London (University of London). Επίσης κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και στη Διοίκηση Έργων (PMP), από το Project Management Institute.

Από το Φεβρουάριο 1996 έως τον Ιανουάριο 2003 εργάστηκε στην εταιρεία BULL A.E. ως Project Manager ενταγμένος στη Διεύθυνση Ολοκληρωμένων Έργων & Λύσεων για το Δημόσιο Τομέα, ενώ από το 2001 έως το 2003 ανέλαβε το ρόλο του Marketing & Business Development Manager με στόχευση την ανάπτυξη αγορών και το σχεδιασμό λύσεων και συνεργασιών στους κάθετους χώρους: Οικονομία, Μεταφορές, Υγεία.

Tον Φεβρουάριο 2003 μετακινείται στον Όμιλο Intracom και ειδικότερα στη Διεύθυνση της Ανάπτυξης Αγορών (Business Development) των Έργων Πληροφορικής Δημοσίου Τομέα. Τα καθήκοντά του αφορούσαν την εμπορική διαχείριση Large Accounts και συμβάσεων (contract management) με πεδίο ευθύνης τις κάθετες αγορές της Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομίας στην Ελλάδα. Από το 2008 ο ρόλος του επεκτάθηκε για το σύνολο του Δημοσίου τομέα και σε γεωγραφίες της Ευρώπης Μ. Ανατολής & Αφρικής, ενώ από το 2019 έχει πλέον αναλάβει το ρόλο του Marketing & Sales Senior Director της Netcompany-Intrasoft με εστίαση στη δημιουργία εξειδικευμένων προϊόντων για την Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά του Δημοσίου Τομέα και σε στενή συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα του Netcompany Group.