Δημήτρης ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δημήτρης ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Στέλεχος Τμήματος Ειδικών Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Ο Δημήτριος Μαρκόπουλος εργάζεται ως software developer στην ΗΔΙΚΑ στο τμήμα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Είναι πτυχιούχος τμήματος πληροφορικής και μεταπτυχιακού ΜΒΑ από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας καθώς και υποψήφιος διδάκτορας και μέλος της ερευνητικής ομάδας διαχείρισης γνώσης και του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Κατά την επαγγελματική του σταδιοδρομία έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως αναλυτής δεδομένων και ως developer στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών τόσο για μικρές όσο και για μεγάλες μονάδες υγείας.

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου (big data), την ανάπτυξη καινοτόμων αρχιτεκτονικών μοντέλων και τη βελτιστοποίηση των μοντέλων προβλέψεων στα συστήματα λήψης αποφάσεων στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και της Ηλεκτρονικής Υγείας γενικότερα.