Δημήτρης ΤΣΙΚΕΡΔΗΣ

Δημήτρης ΤΣΙΚΕΡΔΗΣ

Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Ο κ. Δημήτρης Τσικερδής είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα με εξειδίκευση στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων από το ίδιο πανεπιστήμιο. Είναι επίσης κάτοχος δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα (MBA) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως Αναλυτής Συστημάτων/Προγραμματιστής σε Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων (DMS/CMS) καθώς και Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPM). Παράλληλα απασχολείται στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλικών, με εξειδίκευση στις Βάσεις Δεδομένων και τις Γλώσσες Προγραμματισμού καθώς και ως εισηγητής στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Από το 2018 εργάζεται στο «Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.)» στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Υγείας και ασχολείται με την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Πληροφοριακό Σύστημα ΠΦΥ, Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ), e-ραντεβού, Ηλεκτρονικός Εισηγητικός Φάκελος ΚΕΠΑ) καθώς και στη διαχείριση του Μητρώου Φαρμάκων της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.