Δημήτρης ΤΣΙΚΕΡΔΗΣ

Δημήτρης ΤΣΙΚΕΡΔΗΣ

Στέλεχος Τμήματος ΓΓΚΑ, Υπουργείο Υγείας, ΗΔΙΚΑ

Ο κ. Δημήτρης Τσικερδής είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα με εξειδίκευση στα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων από το ίδιο πανεπιστήμιο.

Είναι επίσης κάτοχος δεύτερου μεταπτυχιακού τίτλου στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα (MBA) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα ως Business Analyst/Programmer σε Document/Content Management Systems (DMS/CMS) καθώς και Business Process Management Systems (BPM).

Παράλληλα είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην Επαγγελματική Εκπαίδευση με εξειδίκευση στις Βάσεις Δεδομένων και τις Γλώσσες Προγραμματισμού και διαπιστευμένος λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Derby. Από το 2018 εργάζεται στο «Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.)» στον κλάδο της Ηλεκτρονικής Υγείας.