Δημήτρης ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Δημήτρης ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Senior Project Manager, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης έχει πολυετή εμπειρία στον συντονισμό και στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών έργων (Προγράμματα Πλαίσιο, INTERREG, κ.α.), ενώ παράλληλα έχει διατελέσει Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 στην θεματική “Διάστημα” και Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη στο Cluster 2 – Culture, Creativity & Inclusive society. Ο Δημήτρης έχει προσφέρει υπηρεσίες ανάπτυξης και δικτύωσης σε καινοτόμες ΜμΕ  με εστίαση στο capacity building αυτών σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Με την ιδιότητα του Εθνικού Σημείου Επαφής, έχει υποστηρίξει το Ελληνικό οικοσύστημα Ε&Κ στη συμμετοχή στα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Ο Δημήτρης, κατέχει την θέση του senior project manager στο Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) με κύριο αντικείμενο την ίδρυση και λειτουργίας ενός Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) στο χώρο του smart health.

O Δημήτρης είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με πτυχίο στην “Κοινωνιολογία” και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην “Κοινωνική Ανθρωπολογία”.