Δημήτριος ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ

Δημήτριος ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ

IT Engineer, Γ.Ν. Ηρακλείου Βενιζέλειο

Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου ως Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής (Πολυτεχνική σχολή Πανεπιστημίου Πατρών) το 2003 και απέκτησα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Επιστήμη των Υπολογιστών» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2005.

Τη διετία 2006-2008 κύρια απασχόληση μου ήταν η υποστήριξη Πληροφορικών Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs) και Δικτύων Υπολογιστών.

Τη διετία 2008-2010 εργάστηκα στο τμήμα Πληροφορικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, όπου είχα αναλάβει την τεχνική στήριξη της κινητής μονάδας μαστογράφου, μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων και συνεργασία με φορείς, νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα.

Τα έτη 2011-2013 εργαζόμουν στην 7η ΥΠΕ Κρήτης ως Σύμβουλος Πληροφορικής για το ερευνητικό πρόγραμμα «Επιστημονικός σχεδιασμός – Συντονισμός και υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υγειονομικών Περιφερειών για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με τη χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Από το 2013 έως και σήμερα εργάζομαι στο τμήμα Πληροφορικής του Γ.Ν. Βενιζέλειο – Πανάνειο.