Δρ. Άγις Δ. ΤΣΟΥΡΟΣ

Δρ. Άγις Δ. ΤΣΟΥΡΟΣ

Πρόεδρος Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, Πρώην Διευθυντής Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και Ευεξία, Π.Ο.Υ. Ευρώπης

Διεθνής σύμβουλος κυβερνήσεων κρατών και πόλεων για την υγεία και τη βιωσιμότητα. Πρώην Διευθυντής Πολιτικής και  Διακυβέρνησης για την  Υγεία και την Ευεξία.  Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Adjunct Professor, Global Health, University of Boston

Ο Δρ. Τσουρός  χαίρει διεθνούς αναγνώρισης για το έργο του στους τομείς: πολιτικές και διακυβέρνηση για την υγεία, υγιείς πόλεις, ισότητα,  πρόληψη, προαγωγή υγείας και συστήματα δημοσίας υγείας.  Είχε τον ηγετικό ρόλο για την ανάπτυξη του παγκόσμιου κινήματος «Υγιείς Πόλεις» και της Ευρωπαϊκής  Στρατηγικής για την Υγεία και Ευεξία – Health 2020. Στη διάρκεια της 27-ετούς πορείας του στον ΠΟΥ είχε επίσης την ευθύνη βασικών τομέων, όπως των χρόνιων νοσημάτων, των ευάλωτων πληθυσμών, της περιβαλλοντικής υγείας, και της υγείας των μεταναστών. Είχε την πρωτοβουλία εισαγωγής στον ΠΟΥ των κοινωνικών προσδιοριστών της υγείας.  Πολλά από τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί  σε πολλές γλώσσες, και αφορούν τη δημόσια υγεία, την ηγεσία για την υγεία, τις ανισότητες, την εγγραματοσύνη υγείας, τη σωματική άσκηση, τις υγιείς πόλεις, την υγεία στην τρίτη ηλικία, την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σπίτι και τη δημόσια υγεία σε μεγάλες διοργανώσεις όπως οι ολυμπιακοί αγώνες. Διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας και επισκέπτης καθηγητής στο Imperial College London  και στο University College London.Είναι επίσης επίτιμος καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Durham.

Σήμερα συμβουλεύει κυβερνήσεις, δημοτικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Από το 2020 ανέλαβε (ως πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής) τον συντονισμό της εκπόνησης Σχεδίου για την Δημόσια Υγεία στον 21ο αιώνα που είναι πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη.