Ειρήνη ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

Ειρήνη ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Η κα Ειρήνη Φουντουλάκη είναι Διευθύντρια Ερευνών του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων στο Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) του ΙΤΕ. Έλαβε το διδακτορικό της πτυχίο από το Conservatoire National des Arts et Métiers Paris (C.N.A.M, Γαλλία.) το 2003. Από το 2003 έως το 2006 εργάστηκε στο Network Data and Services Research Department των Bell Labs, Lucent Technologies (ΗΠΑ), αρχικά ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια και στη συνέχεια ως Μέλος Τεχνικού Προσωπικού. Εκεί εργάστηκε στο θέμα της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων εστιάζοντας στον έλεγχο πρόσβασης. Από το 2006  εως το 2008 ήταν μέλος της Ομάδας Βάσεων Δεδομένων  του Laboratory for Foundations of Computer Science, Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (Ηνωμένο Βασίλειο) όπου συνέχισε την εργασία της στον έλεγχο πρόσβασης για δεδομένα XML.

Η κα Φουντουλάκη ενδιαφέρεται για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων,  μοντέλα προέλευσης, συστήματα αποθήκευσης και ευρετηρίασης, έλεγχο προέλευσης και πρόσβασης για συνδεδεμένα δεδομένα (Linked Data).   Επιπλέον έχει εργαστεί σε θέματα σχετικά με Benchmarking για διασυνδεδεμένα δεδομένα, σχεδίασε και ανέπτυξε benchmarks  για αντιστοίχιση, σύνδεση και έλεγχο εκδόσεων διασυνδεδεμένων δεδομένων. Από το 2018 είναι Επιστημονική Υπεύθυνη για το Ινστιτούτο Πληροφορικής – ΙΤΕ στις παρακάτω εμβληματικές δράσεις Ιατρική Ακριβείας: (α) Ελληνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας για τον Καρκίνο (β) Εθνικό Δίκτυο Γενετικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων και Πρόληψη Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου (γ) Εθνικό Ερευνητικό Δίκτυο για

Νευροεκφυλιστικές Παθήσεις (δ) Ελληνικό Δίκτυο Μοριακής Ογκολογίας και (ε) Εθνικό δίκτυο έρευνας για την ανάδειξη της γενετικής βάσης των νευροεκφυλιστικών νόσων Alzheimer και Parkinson. Στα πλαίσια των παραπάνω δράσεων είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση Κλινικογενετικής πληροφορίας ασθενών. Έχει κάνει πολλές δημοσιεύσεις σε πολλά διεθνή συνέδρια και περιοδικά και έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Προγράμματος και Πρόεδρος επιτροπών κρίσης για πολλά διεθνή συνέδρια.