Ιωάννα ΔΡΙΜΠΕΤΑ

Ιωάννα ΔΡΙΜΠΕΤΑ

Βοηθός Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας - Ελλάς (ΕΚΕΤΑ)

Research Assistant Information Technologies Institute, Centre of Research & Technology - Hellas (ITI, CERTH)

Ioanna Drympeta received her Diploma in Electrical and Computer Engineering from the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) in 2019 specialising in telecommunications.

She has been working in eHealth projects at the Information Technologies Institute of the Centre for Research and Technology Hellas (ITI/CERTH) since March 2020. Since April 2021, she has been a co-manager of ITI/CERTH activities in the Horizon2020 project “Gatekeeper”.

Ms Drympeta is currently in her final year of studies in the M.Sc. “Law and Informatics”, which is operated by the University of Macedonia and the Democritus University of Thrace, and is focusing on data protection and privacy.