Ιωάννα ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ

Ιωάννα ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών, ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Α.Ε.

Η κ. Ιωάννα Σαλαγιάννη είναι προϊσταμένη της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών στην Η.ΔΙ.Κ.Α. από το 2019.

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εποπτεύεται από το Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Διεύθυνση Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών συντονίζει την ανάπτυξη, λειτουργία και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων στους τομείς της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Πρόνοιας και απασχολεί περίπου 70 εργαζόμενους.

Το διάστημα 2015-2019, εργάστηκε ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης.

Το διάστημα 2014-2015, εργάστηκε ως προϊσταμένη του τμήματος Ανάλυσης και Σχεδίασης Εφαρμογών της Διεύθυνσης Έρευνας και Ανάπτυξης.

Το διάστημα 2011-2014, εργάστηκε ως προϊσταμένη του τμήματος Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων στην Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Πελατών της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Εφαρμογών.

Η κ. Ιωάννα Σαλαγιάννη εργάζεται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. (πρώην ΚΗΥΚΥ)  από το 1987, ως υπεύθυνη ανάλυσης και σχεδιασμού και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων μητρώων, ασφάλισης, παροχών, οικονομικής διαχείρισης, ενοποίησης ασφαλιστικών φορέων στο  χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η κ. Ιωάννα Σαλαγιάννη  αποφοίτησε από το τμήμα Μαθηματικών της σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (1986, λίαν καλώς). Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα Εξειδίκευσης στα Πληροφοριακά συστήματα (ΕΑΠ 2013, άριστα).

Κατά την διάρκεια της καριέρας της έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια και εκπαιδεύσεις σε θέματα ανάλυσης, σχεδιασμού, προγραμματισμού, βάσεων δεδομένων, διαχείριση έργων, κλπ.