Ιωάννης ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ

Ιωάννης ΑΣΠΡΟΛΟΥΠΟΣ

Συντονιστής Εθνικού Σημείου Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία Στέλεχος Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Ο κ. Ιωάννης Ασπρολούπος είναι στέλεχος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, πτυχιούχος Πληροφορικής και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη «Μηχανική Συστημάτων Κινητού & Διάχυτου Υπολογισμού».

Έπειτα από μια πορεία δεκατεσσάρων ετών στον ιδιωτικό τομέα, δραστηριοποιούμενος σε διάφορα πεδία της Πληροφορικής (ανάλυση και ανάπτυξη εφαρμογών γραφείου, υπηρεσιών ιστού, κινητών εφαρμογών, εκπαίδευση & συμβουλευτική), εντάχθηκε στο δυναμικό της ΗΔΙΚΑ ΑΕ το 2009.

Υπηρετεί στο τμήμα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ως Συντονιστής του Εθνικού Σημείου Επαφής για τη Διασυνοριακή Ηλεκτρονική Υγεία (National Contact Point for e-Health - NCPeH) της ευρωπαϊκής υποδομής "MyHealth@EU", ενώ συμμετέχει σε ευρωπαϊκές ή εθνικές δράσεις στον τομέα της διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικής υγείας, όπως: So Health - Smart Open Internet Services for Health, CEF - Connecting Europe Facility, NeHIF - National e-Health Interoperability Framework), επεκτάσεις διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών NCPeH, καθώς και σε δράσεις σχετικές με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (European Health Data Space - EHDS).

Από τα τέλη του 2022 αποτελεί μέλος Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε από το Υπουργείο Υγείας με αντικείμενο την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας σε εθνικό επίπεδο.

Ιδρυτής του UbiSwim.org, δημιούργησε το 2015 ένα καινοτόμο «3-tier σύστημα κινητού και διάχυτου υπολογισμού για την παρακολούθηση και βελτίωση της φυσικής κατάστασης και ευεξίας κολυμβητών», υιοθετώντας τεχνολογίες υπηρεσιών ιστού, κινητών και φορετών εφαρμογών, εφευρίσκοντας και υλοποιώντας αλγορίθμους ανίχνευσης/αναγνώρισης κίνησης μέσω ανάλυσης σήματος αισθητήρων φορετών συσκευών.

Το ενδιαφέρον του εστιάζεται στις τεχνολογίες Ubiquitous/Pervasive, Mobile, Wearable, Web & Interoperability, καθώς και σε Διεθνή Πρότυπα Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Υγείας.