Ιωάννης ΣΚΑΛΙΔΗΣ

Ιωάννης ΣΚΑΛΙΔΗΣ

MD Καρδιολόγος, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λωζάνης (CHUV), Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Δρ Ιωάννης Σκαλίδης, είναι ειδικευόμενος καρδιολογίας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λωζάνης στην Ελβετία, υποψήφιος διδάκτορας της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του E-Cardiology Working Group  της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Διενεργεί πολλαπλά πρωτόκολλα στο Digital Health, κυρίως σχετικά με την χρήση του Virtual Reality, των Large Language Models και του Metaverse στην καρδιολογία.