Κατερίνα ΧΡΟΝΑΚΗ

Κατερίνα ΧΡΟΝΑΚΗ

Secretary General HL7 International Foundation

Η Κατερίνα Χρονάκη (Διπλ. Μηχανικός Υπολογιστών 1988, ΜS 1990, PMP 2011) είναι Γενική Γραμματέας του HL7 Europe, σημείο Παρουσίας του HL7 International και σημείο αναφοράς για τα 20 και πλέον εθνικά παραρτήματα του HL7 στην Ευρώπη και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πληροφορικής (EFMI.org, 2020-2022). Μέλος του Ινστιτούτου Πληροφορικής, ΙΤΕ (1992-2010)  συμμετείχε στα πρώτα συστήματα διαχείρισης εικόνων (PACS) και ανάκλησης ιατρικών εικόνων με βάση το περιεχόμενό τους (AIM/EuriPACS).

Την περίοδο αυτή, έπαιξε ενεργό ρόλο σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή έργα ψηφιακής υγείας εστιάζοντας σε πρότυπα διαλειτουργηκότητας. Ανάμεσά τους ήταν υποδομές πληροφορικής στην υγεία και τηλεϊατρικής (e.g. HYGEIAnet), σύνδεση Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας με ιατρικές συσκευές (συντονίστρια OpenECG 2002-2004) και τηλε-παρακολούθηση εμφυτεύσιμων απινειδωτών (iCARDEA), κριτήρια αποδοχής ψηφιακής υγείας από το κοινό (eHealth Consumer Survey), υπηρεσίες ψηφιακής υγείας στην επιδημιολογία, επείγουσα ιατρική και ιατρική των καταστροφών (SAFE, POSEIDON, NEREIDs).

Στο HL7 Europe (2010-σήμερα) έχει επικεντρωθεί σε ευρωπαϊκούς οδικούς χάρτες διαλειτουργικότητας και EU/US MoU (συντονίστρια Trillium Bridge, Trillium II, eStandards), ασφαλή διάθεση υψηλής ποιότητας ιατρικών δεδομένων με τις αρχές Eύρεσης, Πρόσβασης, Διαλειτουργικότητας, και Επαναχρησιμοποίησης (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable) με χρήση του προτύπου HL7 FHIR (FAIR4Health). Οι ιδέες αυτές εφαρμόζονται σήμερα σε θέματα ψηφιακής υγείας ΙΟΤ  (Gatekeeper), το ευρωπαϊκό πρότυπο ανταλλαγής δεδομένων  (EEHRxF, x-eHealth), ιατρικά φύλλαδια φαρμάκων (GravitateHealth), διαβατήριο Επιζώντων του παιδικού καρκίνου (PCSP), σπάνια νοσήματα (IDEA4RC), κ.α.

Η Κατερίνα Χρονάκη συμμετείχε στην συγγραφή 120+ άρθρων, και υπηρετήσει στην επιτροπή προγράμματος και ως κριτής σε συνέδρια ιατρικής (e.g. Εuropean Society of Cardiology), ιατρικής πληροφορικής (MedInfo, MIE, etc), και διεθνή περιοδικά σαν βοηθός συντάκτη (Associate Editor IEEE Transactions for IT in Biomedicine 2006-2010). Έχει διατελέσει μέλος του HL7 International Board (Affiliate Director 2008-2012), γραμματέας του eCardiology WG, Eυρωπαικής Εταιρείας Καρδιολογίας (2013-2018). Είναι επίτιμο μέλος του ΔΣ του HL7 Hellas, της επιστημονικής επιτροπής του ΕΣΠΥ, και του  eHealth Stakeholders group of the European Commission (2020-23).