Κωνσταντίνος ΒΟΤΗΣ

Κωνσταντίνος ΒΟΤΗΣ

Ερευνητής-Διευθυντής Εργαστηρίου Οπτικής Αναλυτικής, ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ

Δρ. Κωνσταντίνος Βότης. Ο κ. Βότης είναι Ερευνητής Βαθμίδας Β’ στο ΙΠΤΗΛ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Οπτικής Αναλυτικής. Από τον Οκτώβριο του 2019, ο κ. Βότης κατέχει θέση Επισκέπτη Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Ινστιτούτο για το Μέλλον (Institute For the Future – IFF)) καθώς και στο πανεπιστήμιο του Ulster στην Αγγλία.

Ο κ. Βότης έχει στο ενεργητικό του πολλές επιστημονικές εργασίες με έμφαση στην ηλεκτρονική υγεία. Το έργο του επικεντρώνεται στην ανάλυση δεδομένων Υγείας και στο σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων και κατανεμημένων αρχιτεκτονικών για ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, Εφαρμογές τηλεϊατρικής και mHealth, Μητρώα Ασθενών, Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, Διαλειτουργικότητα. Έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων ηλεκτρονικής Υγείας τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Ο κ. Βότης είναι ήδη κάτοχος μιας Ευρωπαϊκής πατέντας (Patent DE102016219759A1) στην περιοχή της ηλεκτρονικής υγείας, ενώ είναι συνιδρυτής της εταιρίας MindMed spin-off του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ.  Τέλος συμμετείχε και συμμετέχει ενεργά σε πάνω από 50 ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ στον τομέα της υγείας (ενδεικτικά: CORRAL, HSMONITOR, ROSIA, ACTIVAGE, Ageing@work, ALAMEDA, Frailsafe, ACROSSING, ACTIVE, INTEGRATE, CHRODIS PLUS, DM4ALL, HSMONITOR, OCARIOT, myAirCoach, ACCESSIBLE, ATIS4ALL, VERITAS, APSIS4ALL, CLOUD4ALL, CLEAR, NoTremor, κλπ.)