Κωνσταντίνος ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Κωνσταντίνος ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Προϊστάμενος Τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής, Γενικό Νοσοκομείο Βόλου

Ο κ. Κωνσταντίνος Γούναρης είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και μέλος της Ομάδας Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Έργων Ηλεκτρονικής Υγείας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Εργάστηκε από το Νοέμβριο του 2000 έως και το Μάιο του 2002 στην εταιρεία GIGA HELLAS S.A. (An Intel Company) ως Μηχανικός Υλισμικού (Hardware Engineer), με κύρια απασχόληση τον προγραμματισμό CPLDs και FPGAs τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε πρότυπα συστήματα επίδειξης δυνατοτήτων των chip οπτικών τηλεπικοινωνιών της Intel. Από τον Ιούλιο του 2002 έως και τον Ιούλιο του 2007 εργάστηκε στην εταιρεία Intracom Telecom ως Μηχανικός Υλισμικού (Hardware Engineer), έχοντας ως κύριο αντικείμενο τον προγραμματισμό FPGAs για τηλεπικοινωνιακά προϊόντα.

Τον Αύγουστο του 2007 εντάχθηκε στην τότε Διεύθυνση Πληροφορικής του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, ενώ από το Σεπτέμβριο του 2012 είναι Προϊστάμενος του Τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής.