Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

Digital Health Transformation, Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ο Κώστας Καραμάνης είναι Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης. Εργάζεται για το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του ΙΤΕ, για την προαγωγή της Καινοτομίας και την Ψηφιακή Μετάβαση του κλάδου της Υγείας στην Ελλάδα.

Οι δράσεις του προσφέρονται μέσα από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας smartHEALTH.