Κωνσταντίνος ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

Κωνσταντίνος ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

Αν. Διοικητής του Γ. Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Λυκοστράτης είναι Αν. Διοικητής του Γ.Ν. Ημαθίας Μονάδα Νάουσας.

Απέκτησε το πρώτο του Πτυχίο με Διάκριση στην Μοριακή Βιολογία και Γενετική από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ του Ηνωμένου Βασιλείου (Batchelor Degree with Honors) και  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Βιοπληροφορική και Μαθηματική Βιολογία με Διάκριση (MRes with Distinction) από το Πανεπιστήμιο του Γιορκ.

Στη συνέχεια απέκτησε Διεπιστημονικό Διδακτορικό τίτλο σπουδών (PhD) στα αντικείμενα  της Βιο-Ιατρικής, Βιο-Πληροφορικής και Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (University College London).

Η ακαδημαϊκή του κατάρτιση ενισχύθηκε επιπλέον τα έτη 2012-2014 με μεταπτυχιακές σπουδές συμμετείχε 2 φορές σε Διαγωνισμό Καινοτομίας και Εφευρετικότητας του Πανεπιστημίου Ιμπίριαλ (MBA Entrepreneurial Plan Competition), όπου και βραβεύτηκε και τις 2 φορές με την πρώτη θέση.

Το 2014 διορίστηκε ως ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Υγείας και διετέλεσε ταυτόχρονα ως μέλος της Ομάδας Συντονισμού Μεταρρυθμίσεων Υγείας.  Ως μέλος της ομάδας αυτής, είχε στενή συνεργασία με την Task Force, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκπρόσωπους των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά το ίδιο διάστημα διετέλεσε ως υπεύθυνος του Πυλώνα Μεταρρυθμίσεων Ηλεκτρονικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως υπεύθυνος εκτίμησης ποιότητας των συστημάτων πληροφορικής της ΗΔΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ, και συνεργάστηκε με την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου για την ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) έργου με τίτλο “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης στο ΕΣΥ για Ανασφάλιστους σε εθνικό επίπεδο”. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ανέπτυξε το πρώτα σχέδια του Υπουργικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου για τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας στην Υγεία.

Το έτος 2016, στo Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου ίδρυσε και ανέπτυξε με συνεργάτες εταιρεία σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων για το συντονισμό κλινικών ροών εργασίας και διαχείρισης περιστατικών (real time hospital traffic control) σε Νοσοκομεία του NHS. Η καινοτόμα αρχιτεκτονική πληροφορίας των συστημάτων αυτών παρουσιάστηκε σε 3 ακαδημαϊκά συνέδρια τα έτη 2017-2019,  και λειτουργεί επί του παρόντος σε περισσότερα από 80 νοσηλευτικά ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου (www.openmedical.co.uk).

Λίγα χρόνια αργότερα επέστρεψε στην Ελλάδα επιθυμώντας να προσφέρει προσωπικά στο εγχείρημα ενδυνάμωσης του ΕΣΥ και το 2020, ενδιαμέσου της  οργανωμένης εθνικά προσπάθειας αντιμετώπισης της Πανδημίας Covid-19, διορίστηκε ως Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Νάουσας με την υπ. αριθμ Γ4β/Γ.Π. οικ. 59921 απόφαση.

Συνολικά, μέσα σε 2 θητείες διοίκησης, (νέος διορισμός με την υπ. αρ. Γ4β/ΓΠ. Οικ. 58889 απόφαση, ΦΕΚ 5699/7-11-2022 τ.Β), στο Νοσοκομείο Νάουσας μεταξύ των ετών 2020 – 2023, κατάφερε να αναβαθμιστεί σημαντικά αλλά και να αναγνωριστεί πανελληνίως μέσω της επίτευξης καίριων διαχειριστικών στόχων και της βελτίωσης παροχής υπηρεσιών υγείας σε ποσοτικούς αλλά και ποιοτικούς όρους.