Κωνσταντίνος ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

Κωνσταντίνος ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

Προϊστάμενος Τμήματος ΓΓΚΑ-Υπουργείο Υγείας, ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

O Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης είναι στέλεχος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, πτυχιούχος Πληροφορικής και τελειόφοιτος Μεταπτυχιακού στις Πολιτικές Δημόσιας Υγείας.

Υπηρετεί στην ΗΔΙΚΑ από το 1992 και τα τελευταία χρόνια είναι προϊστάμενος τμήματος εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας.

Επί πολλά έτη ασχολήθηκε με την κοινωνική ασφάλιση και ειδικότερα το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη  Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Οικονομικών των ασφαλιστικών φορέων της χώρας.

Τα τελευταία έτη ασχολείται με εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας όπως η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Ασθενή,  το σύστημα e-ραντεβού , Μητρώα Ασθενών, Ιατρικές Βεβαιώσεις, τη διαχείριση του φαρμάκου, θεραπευτικά πρωτόκολλα κα.

Παράλληλα, συμμετέχει  σε ευρωπαϊκά έργα ως συντονιστής ή μέλος ομάδων εργασίας (UNICOM,HORIZON).