Κωνσταντίνος ΣΜΥΡΛΗΣ

Κωνσταντίνος ΣΜΥΡΛΗΣ

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)

Ο Κώστας Σμυρλής γεννήθηκε το 1962 στο Ηράκλειο Κρήτης. Αποφοίτησε το 1980 από το 2ο Λύκειο Ηρακλείου, έλαβε το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού από το ΚΑΤΕΕ Πατρών το 1983 και το δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών το 1988. Υπηρέτησε στο Τεχνικό Σώμα Στρατού από το 1989 έως το 1991.

Από το 1991 έως το 1992 εργάσθηκε ως ελεύθερος Επαγγελματίας Η/Μ Μελετών. Ταυτόχρονα, εργάσθηκε ως Αναπληρωτής καθηγητής στα ΤΕΙ Κρήτης (1991-1993).  Από το 1992 έως και σήμερα εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αρχικά στο Γραφείο μελετών της Τ.Υ. (1992-2001) και στη συνέχεια στην Πληροφορική του Νοσοκομείου ως Υποδιευθυντής.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (από το 1989), του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών (από το 1989), της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίου (ΕΜΔΥΔΑΣ) (από το 1992).

Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια-Συμπόσια και σεμινάρια σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Νοσοκομεία, Το πρόβλημα του 2000 στο χώρο της Υγείας, Χρηματοδότηση από τρίτους για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια, Management Υπηρεσιών Υγείας, Υγεία-Πρόνοια 2002-2006, Κατάρτιση σε Τεχνολογίες και Εφαρμογές Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, κλπ.

Έχει πολλές συμμετοχές ως ομιλητής σε συνέδρια, σεμινάρια, στρογγυλές τράπεζες, σε θέματα όπως: Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Νοσοκομεία, Τεχνολογίες και τεχνικές Εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια του Δημοσίου και τριτογενή τομέα, Ανάγκη ή πολυτέλεια η εφαρμογή της πληροφορικής στην περιεγχειρητική νοσηλευτική?, Η πληροφορική στην Νοσηλευτική Υπηρεσία, Χρήση bar-codes στα υλικά του Νοσοκομείου, κλπ.

Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις για τις υπηρεσίες του, όπως : Αναμνηστικό Δίπλωμα (2004) και Εύφημο Μνεία (2007).