Λάμπρος ΔΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ

Λάμπρος ΔΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ

IT Engineer, B.Eng, M.Sc, MPM, Ph.D, Διεύθυνση Πληροφορικής, Γ.Ν. Παπαγεωργίου

Ο Λάμπρος Δερμεντζόγλου είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ. Είναι διδάκτορας του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης στους τομείς της «Επεξεργασίας Σήματος και Υπολογιστικών Δικτύων» και της «Διαχείρισης Τεχνικών Έργων».

Έχει εργαστεί σε πολυεθνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στο παρελθόν υπήρξε ανάμεσα στους δημιουργούς της πρώτης ελληνικής εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού πλοήγησης με χρήση του συστήματος GPS για φορητές συσκευές.

Από το 2005, εργάζεται ως μηχανικός πληροφορικής στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κύριο αντικείμενο την υποστήριξη συστημάτων και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.