Λεωνή ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ

Λεωνή ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ

M.Sc. Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ

Η Λεωνή Χονδροματίδου έλαβε πτυχίο κοινωνικών επιστημών στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πάντειου Πανεπιστημίου, στην Αθήνα. Κάνοντας στροφή προς τις STEM επιστήμες, ολοκλήρωσε με άριστα το δίχρονο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, με τη διατριβή της στην Επεξεργασία Βίντεο με Νευρωνικά Δίκτυα. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών της παρακολούθησε μαθήματα στο τμήμα `Information Technology and Electrical Engineering` του Πανεπιστήμιου Ούλου της Φινλανδίας ως μέρος του προγράμματος Erasmus+, όπου ασχολήθηκε με Ανάλυση Κειμένου (Natural Language Processing) και Ubiquitous Computing.

Εργάστηκε ως Machine Learning Engineer στην Ernst & Young (EY), όπου βοήθησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών λύσεων ανάλυσης δεδομένων και μηχανικής μάθησης σε διάφορα προβλήματα της βιομηχανίας. Το ενδιαφέρον της για τις εφαρμογές της μηχανικής μάθησης & πληροφορικής στον κλάδο της υγείας την οδήγησε στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής (CBML) του ΙΤΕ, όπου απασχολείται μέχρι σήμερα.