Μάγκυ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Μάγκυ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

Διευθύντρια Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας, ΣΕΒ, σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

Η Μάγκυ Αθανασιάδη είναι σήμερα διευθύντρια του Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας του ΣΕΒ.

Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται τα θέματα της Βιομηχανικής πολιτικής, των Αναπτυξιακών Στρατηγικών, των Επενδύσεων, του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, της Έρευνας και της Καινοτομίας. Επιδιώκει την αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, την συστηματική ενίσχυση των επενδύσεων, τη βελτίωση της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας και τον μετασχηματισμό της έρευνας σε εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στην επαγγελματική της διαδρομή δραστηριοποιήθηκε για πολλά χρόνια ως επιχειρηματίας, εγκατέστησε μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πέτυχε σημαντική ανάπτυξη και εξαγωγική δραστηριότητα με βασικά όπλα την εξωστρέφεια, την τεχνολογία, την καινοτομία και την υψηλή ποιότητα προϊόντων.
Διετέλεσε επίσης σύμβουλος επιχειρήσεων και εκπόνησε ως Senior Project Manager πλήθος στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων για την αναδιοργάνωση, τον λειτουργικό ανασχεδιασμό και την ψηφιοποίηση δημόσιων οργανισμών.

Είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ και διαθέτει πιστοποίηση εσωτερικού ελεγκτή (internal auditor) συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.