Μίνα ΜΠΟΥΜΠΑΚΗ

Μίνα ΜΠΟΥΜΠΑΚΗ

Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας

Η Μίνα Μπουμπάκη κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών σε Συστήματα Επικοινωνιών, από το Brunel University, και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Μεταξύ άλλων είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας καθώς και της Οργανωτικής Ομάδας του για την ανάπτυξη ψηφιακών δράσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, ενώ συμμετέχει και στο ευρωπαϊκό έργο x-eHealth με σκοπό τη δημιουργία προδιαγραφών για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μορφοτύπου ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας.

Το κύριο αντικείμενο της εργασίας της είναι ο σχεδιασμός της εισαγωγής ΤΠΕ στην υγεία, η συμμόρφωση με ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και ο συντονισμός δράσεων για την υλοποίηση πολιτικών και στρατηγικών ηλεκτρονικής υγείας, με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης.
Εργάζεται στο Υπουργείο Υγείας, ως προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ενώ πριν από την ένταξη της στο προσωπικό του Υπουργείου είχε εργαστεί για 5 χρόνια στο ΓΝΑ «Σωτηρία».