Μανώλης ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

Μανώλης ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

Καθηγητής Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Υγείας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ο Μανώλης Τσικνάκης είναι Καθηγητής Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Υγείας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και συνεργαζόμενος ερευνητής στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΠ/ΙΤΕ). Υπήρξε επιστημονικός συντονιστής ή τεχνικός επικεφαλής πολλών μεγάλων συνεργατικών έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Στην παρούσα χρονική στιγμή συντονίζει το έργο ProCAncer-I (https://www.procancer-i.eu/), μια φιλόδοξη προσπάθεια για την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης (AI) που ενσωματώνει δεδομένα ιατρικής απεικόνισης και μοντέλα ΤΝ, με στόχο την εξατομικευμένη ιατρική ακριβείας στην περιοχή του καρκίνου του προστάτη.

Ο καθ. Τσικνάκης υπήρξε νικητής του βραβείου eEurope/eHealth το 2003 και ο αποδέκτης του βραβείου του ΙΤΕ για την πιο καινοτόμο εφαρμοσμένη έρευνα το 2004. Αρκετές από τις εργασίες του που παρουσιάστηκαν σε διεθνή συνέδρια έχουν λάβει το βραβείο καλύτερης εργασίας.

Έχει λειτουργήσει τακτικά ως αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων για την ΕΕ και άλλους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς φορείς αλλά και της Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Είναι Associate Editor του επιστημονικού περιοδικού IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του European Biomedical Informatics Journal.

Είναι συγγραφέας περισσότερων από 300 επιστημονικών δημοσιεύσεων. Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσής του περιλαμβάνουν τη Βιοϊατρική πληροφορική και μηχανική, προσεγγίσεις για την σημασιολογική ενοποίηση δεδομένων υγείας και διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων υγείας, τη συναισθηματική υπολογιστική  και τη μοντελοποίηση συμπεριφοράς, την αναγνώριση δραστηριοτήτων σε περιβάλλοντα διάχυτης νοημοσύνης και έξυπνες πλατφόρμες υπηρεσιών eHealth και mHealth.

Το δημοσιευμένο ερευνητικό έργο του Δρ Τσικνάκη έχει λάβει σημαντική διεθνή αναγνώριση. Μια σχετική αναζήτηση στο Scholar (https://scholar.google.gr/citations?user=Khj_WYgAAAAJ&hl=el) καταλήγει σε 6011 παραπομπές (h-index : 42) στο δημοσιευμένο έργο του.