Μαρία ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

Μαρία ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ph.D. Προϊσταμένη Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ Ν. Αθήνας

Η Μαρία Πανουσοπούλου από τον Ιανουάριο 2022 είναι Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ Νότιας Αθήνας. Είναι μέλος της Επιτροπής Διαπραγμάτευσής Αμοιβών και Τιμών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων του ΕΟΠΥΥ καθώς και εκπρόσωπος σε υποομάδες της Ομάδας Συντονισμού (Κανονισμός 2021/2282 περί Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Είναι κάτοχος πτυχίου Ιατρικής Χημείας από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου/UCL, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Φαρμακευτικής από το ΕΚΠΑ, Διδακτορικού Διπλώματος Φαρμακευτικής από το ΕΚΠΑ και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από την ΕΣΔΥ.

Έχει διατελέσει Ειδική Σύμβουλος Υπουργών Υγείας για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την Πολιτική Φαρμάκου. Ήταν μέλος του Δ.Σ. του ΕΚΑΠΤΥ. Επίσης, έχει εργαστεί σε Πολυεθνικές Φαρμακευτικές Εταιρείες (Κλινικές Μελέτες και Φάρμακο).

Έχει επιστημονικές δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και συμμετοχές και παρουσιάσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια.