Μαρία ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Μαρία ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Επιστημονική Συνεργάτιδα, Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, Κύπρος

Η Δρ. Μαρία Παπαϊωάννου είναι μέλος του eHealth Lab στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο κύριος επαγγελματικός της ρόλος περιλαμβάνει την επίβλεψη ερευνητικών έργων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας, με ειδική έμφαση στη διαλειτουργικότητα και τα πρότυπα ανταλλαγής δεδομένων.

Ένα από τα αξιοσημείωτα έργα στα οποία είναι εμπλεκόμενη είναι το CY-Biobank, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης υποδομής έρευνας εντός μιας πληθυσμιακής Βιοτράπεζας, ενσωματώνοντας υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας.