Νικόλαος Π. ΤΣΩΛΗΣ

Νικόλαος Π. ΤΣΩΛΗΣ

Επιστήμων Πληροφορικής, Msc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΕΣΥ

Ο Νικόλαος Τσώλης είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Πληροφορικής, στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς,  με ερευνητικό αντικείμενο Έξυπνες Τεχνολογίες στη Υγεία (eHealth, mHealth) και εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΕΣΥ από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και διαθέτει Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής.

Εργάζεται από το 1992 στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» στον τομέα της Πληροφορικής ως Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικού Εφαρμογών. Έχει σχεδιάσει έργα υποδομής πληροφορικής (δίκτυα, ασφάλεια κ.λπ.).

Εργάστηκε ως Καθηγητής Πληροφορικής σε Κολλέγια που συνεργάζονται με Αγγλικά Πανεπιστήμια. Διδάσκει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στην Ιατρική Σχολή Αθηνών  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με αντικείμενο στη Διοίκηση και Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας, Πληροφορική της Υγείας και Πληροφορική σε τεχνολογίες Έξυπνων Φορητών Συσκευών.

Έχει εργαστεί σε μεγάλα έργα πληροφορικής του δημόσιου τομέα για την υλοποίηση Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και Έργα για Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Συστήματα Λήψης Αποφάσεων Έχει επίσης εργαστεί σε έργα R&D στον κλάδο της Πληροφορικής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στον Ψηφιακό Πολιτισμό, στην Ψηφιοποίηση Αρχειακού Υλικού και στην Εξατομίκευση & Προσαρμογή Πολυμέσων, στα Ασύρματα Δίκτυα Πέμπτης Γενιάς (5G), συμπεριλαμβανομένων των Υπολογιστών Νέφους Οχημάτων (VCC), Ασύρματα Δίκτυα Αισθητηρίων (WSNs), Ασύρματα Δίκτυα Περιοχής Σώματος (WBAN), καθώς και ως Quality of Service (QoS) και Quality of Experience (QoE) υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες είναι άμεσα συνυφασμένες με τις τεχνολογίες eHealth και mHealth.

Μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε 2 εθνικά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα των ασύρματων δικτύων και σε έργα Ψηφιακών Διδύμων στη Ναυτιλία και την Υγεία.