Παντελής ΝΑΤΣΙΑΒΑΣ

Παντελής ΝΑΤΣΙΑΒΑΣ

Τεχνικός Συντονιστής Έργου, Επικεφαλής Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Υγείας Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ)

Ο Δρ. Παντελής Νατσιάβας είναι Ερευνητής (Βαθμίδας Γ’) στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ), όπου προΐσταται του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Υγείας.

Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Παρίσι, Γαλλία) και έχει λάβει δύο Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης καθώς και Δίπλωμα Ηλεκ/γου Μηχ/κού και Μηχ/κού Υπολογιστών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει διατελέσει υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης και προσκεκλημένος ερευνητής στο εργαστήριο LIMICS (Παρίσι, Γαλλία), ενώ έχει, επίσης, συνεργαστεί με εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, παρέχοντας υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συμβουλευτικής για περισσότερα από 10 χρόνια.

Από το 2013 έχει συμμετάσχει σε πλήθος ευρωπαϊκων και εθνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης στον χώρο της Ιατρικής Πληροφορικής σχετικά με συστήματα τηλεϊατρικής, την ασφάλεια δεδομένων στον χώρο της υγείας, της ασφάλειας φαρμάκων και της φαρμακοεπαγρύπνησης, εστιάζοντας στη Μηχανική Γνώσης (ανάπτυξη και χρήση οντολογιών και γράφων γνώσης).

Επί του παρόντος, είναι Τεχνικός Συντονιστής του ερευνητικού έργου MyPal (πλαίσιο χρηματοδότησης Horizon 2020), το οποίο συντονίζεται από το ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ καθώς και του “Μητρώου ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και χρήση αναπνευστικών συσκευών στο σπίτι”, το οποίο διαχειρίζεται κλινικά δεδομένα από 11 κλινικά κέντρα ανά την Ελλάδα. Τέλος, είναι Επιστημονικώς Υπεύθυνος και Συντονιστής για το έργο PVClinical (πλαίσιο χρηματοδότησης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ) ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνος του εθνικού κόμβου του διεθνoύς δικτύου OHDSI για την Ελλάδα εκ μέρους του ΙΝΕΒ|ΕΚΕΤΑ.