Παρασκευάς ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευάς ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων, Health Informatics (MSc)

Ο Παρασκευάς Παπαδόπουλος είναι Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων, με εμπειρία ετών στον ιδιωτικό τομέα ενώ συνέχισε -από το 2002- και εργάζεται στο δημόσιο, στην Υποδιεύθυνση Πληροφορικής της Νοσοκομειακής Μονάδας «Σισμανόγλειο» (στο Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων & Υπολογιστών). Ελαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην Πληροφορική της Υγείας (H.I. MSc) το 2019.

Απασχολείται τόσο σε Θέματα Τεχνικά όσο και σε Προγραμματισμού (σχετιζόμενα με το Διαδίκτυο, βασιζόμενα σε ανοιχτές Τεχνολογίες). Παράλληλη –κατά καιρούς- είναι και η Εκπαιδευτική Δράση του (σε Εργαστήρια) όπως και η Αρθρογραφία Πληροφορικής (σε Τεχνικά θέματα) καθώς και η συγγραφή/επιμέλεια Οδηγών τεκμηρίωσης Πληροφορικής.

Συμμετέχει σε ερευνητικές προσπάθειες ενώ φέρουν βραβεύσεις έργα μικρής κλίμακας που έχουν υλοποιηθεί/αναπτυχθεί από τον ίδιο στον Φορέα του, προς την κατεύθυνση υλοποίησης e-Υπηρεσιών, βελτίωσης των υφισταμένων και διευκόλυνσης των Πολιτών στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή με τις «e-προκλήσεις» της.