Πασχάλης ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πασχάλης ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

MD, PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ., Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης, Πνευμονολογική Κλινική Δ.Π.Θ., Π. Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης

Ο Πασχάλης Στειρόπουλος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) (1996). Ολοκλήρωσε την ειδίκευσή του στην Πνευμονολογία στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» (2005) και τη διδακτορική του διατριβή στην Πνευμονολογική Κλινική του Δ.Π.Θ. (2007). Μετεκπαιδεύτηκε στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του Vrije Universiteit Brussel, Belgium (2007-2008) και στο Sleep Disorder Center, Vita-Salute San Raffaele University, Milan, Italy (2018-2019).

Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας του Δ.Π.Θ. και Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Δ.Π.Θ. στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. Είναι ακόμη Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική του Ύπνου» του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Υπνολογίας και μέλος του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, το σοβαρό Βρογχικό Άσθμα, οι διαταραχές ύπνου και ο μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός, Συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων European Sleep Apnea Database (ESADA), είναι μέλος του Συμβουλίου Εκπαίδευσης Ύπνου της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (European Respiratory Society, ERS) και μέλος της διοικητικής επιτροπής του European Burden of Disease Network. Υπήρξε μέλος της ομάδας εργασίας των Κατευθυντήριων οδηγιών της ERS (2014-2017). Έχει συγγράψει 213 άρθρα σε διεθνή ιατρικά περιοδικά με κριτές (h-index=30, με περισσότερες από 3100 αναφορές) και 10 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία Πνευμονολογίας και Ιατρικής του Ύπνου.

Ως προσκεκλημένος ομιλητής, έχει δώσει πάνω από 190 διαλέξεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πεδία σχετικά με την Πνευμονολογία και την Ιατρική του Ύπνου. Είναι κριτής σε πάνω από 40 διεθνή ιατρικά περιοδικά και μέλος της συντακτικής επιτροπής σε 5 από αυτά. Έχει επίσης διατελέσει κύριος ερευνητής σε σειρά πολυκεντρικών μελετών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.