Σοφία ΤΕΡΖΗ

Σοφία ΤΕΡΖΗ

Στέλεχος Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Η Σοφία Τερζή είναι πτυχιούχος επιστήμων Πληροφορικής, με μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών [ΤΠΕ], και υποψήφια διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των δύο δεκαετιών στο τομέα της Πληροφορικής, στη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού, στη διαχείριση ομάδων ανάπτυξης λογισμικού, και απασχολήθηκε ως βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών [ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ], σε διάφορα καινοτόμα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ελληνικά και ευρωπαϊκά. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί στέλεχος της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης [Η.ΔΙ.Κ.Α.] του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο τμήμα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, όπου κατέχει το ρόλο της project officer των ευρωπαϊκών έργων. Στις αρμοδιότητές της εντάσσονται η υποστήριξη των ομάδων στην εκτέλεση των  ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η συνδρομή της στην ομαλή λειτουργία των διαδικασιών και των συστημάτων που επιτρέπουν την αποτελεσματική ολοκλήρωση των έργων.

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται οι ΤΠΕ στον τομέα της Ηλεκτρονικής Υγείας [eHealth], καθώς και η Διαλειτουργικότητα των Διασυνοριακών Υπηρεσιών στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Επίσης, η Σοφία έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια και έχει συγγράψει και δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σχετικά με τη διαφάνεια των συναλλαγών μεταξύ συστημάτων, την αποκέντρωση των ψηφιακών ταυτοτήτων με τεχνολογίες αλυσίδας [blockchain], επαληθεύσιμα ψηφιακά διαπιστευτήρια κ.α. Η συμμετοχή της στο συνέδριο Health-IT, θα συντελέσει στη γνωριμία των συνέδρων με τα νέα ευρωπαϊκά έργα στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας που ανέλαβε  να φέρει εις πέρας η Η.ΔΙ.Κ.Α. ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ηλεκτρονικές Διασυνοριακές Υπηρεσίες Υποδομής Ψηφιακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας [National Contact Point for eHealth - NCPeH].

Προφίλ στο Linked-In: https://www.linkedin.com/in/sophiaterzi/