Χαράλαμπος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Χαράλαμπος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Digital Strategy and Innovation Manager, Συνεργάτης ΕΔΥΤΕ Α.Ε., Σύμβουλος Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησής

Ο κ. Χαράλαμπος Βασιλείου έχει λάβει B.Sc. στην Επιστήμη Υπολογιστών από το University of London, Queen Mary and Westfield College (UK) και M.Sc. στην Υπολογιστική από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Ηνωμένο Βασίλειο), με ειδίκευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Επί του παρόντος εργάζεται ως Ειδικός Σύμβουλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γραφείο Υπουργού, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης), και ως Υπεύθυνος Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε., παρέχοντας στρατηγικές συμβουλές στο σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιας πολιτικής στους τομείς της ψηφιακής διακυβέρνησης, της ανοιχτής διακυβέρνησης και της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα. Είναι επίσης μέλος της Ομάδας Εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα.

Έχει συμμετάσχει ενεργά στην ανάπτυξη της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού (DTB) καθώς και σε άλλα έργα όπως η Ελληνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης, έργα Ψηφιακών Ικανοτήτων, κ.α. Έχει διατελέσει μέλος ομάδων εργασίας ως digital health expert για την DG SANTE στο European Health Data Space και για τον ECDC για digital surveillance systems for infectious deseases.

Έχει διατελέσει επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος σε διάφορους φορείς και εταιρείες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των INTRASOFT International, SingularLogic, Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (NCHC), Ελληνικού Οργανισμού Πνευματικών Δικαιωμάτων (OPI), και άλλα, σε πληροφοριακά συστήματα, διαδικτυακές εφαρμογές και νέες τεχνολογίες σε σχέση με διάφορους επιχειρηματικούς και ερευνητικούς τομείς. Έχει δραστηριοποιηθεί σε διάφορους ερευνητικούς τομείς και έχει αναλάβει περισσότερα από 50 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα σε διάφορους τομείς.

Τέλος, είναι Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX) Expert για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρέχοντας συμβουλές σε διάφορους οργανισμούς του δημοσίου και δικαιούχους για συγκεκριμένα θέματα (π.χ. νομοθεσία, παρουσίαση παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών, παροχή βοήθειας κ.λπ.).