Χρίστος Ν. ΣΧΙΖΑΣ

Χρίστος Ν. ΣΧΙΖΑΣ

Καθηγητής Πληροφορικής, Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας – Κύπρος

Καθηγητής Πληροφορικής, εκτελεστικός Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας. Τα κύρια αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας του είναι η τεχνική-υπολογιστική νοημοσύνη, η ηλεκτρονική υγεία, τα έξυπνα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, η ιατρική πληροφορική, τα διαγνωστικά και προγνωστικά συστήματα, και η μοντελοποίηση  του εγκεφάλου και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Εισήγαγε την διδασκαλία μαθημάτων ηλεκτρονικής υγείας στα πτυχία Πληροφορικής και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2007.

Απέκτησε πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο στην ηλεκτρονική μηχανική το 1978 και Διδακτορικό το 1981 από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, και ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο της Ινδιανάπολης των ΗΠΑ το 1988.

Πριν από τον επαναπατρισμό του διετέλεσε μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, και Καθηγητής Υπολογιστικών Συστημάτων Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Ινδιανάπολης των ΗΠΑ.

Διετέλεσε Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου από της ίδρυσης του ως το πρώτο μέλος Ακαδημαϊκού προσωπικού που ανέλαβε καθήκοντα στο Τμήμα Πληροφορικής το 1991. Από το 2002-2006 υπηρέτησε ως Αντιπρύτανης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και από το 2015-2018 Μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Είναι ιδρυτής του εργαστηρίου Υπολογιστικής Νοημοσύνης και συνιδρυτής του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η έρευνα του χρηματοδοτείται κυρίως από Ευρωπαϊκά κονδύλια και κονδύλια του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου. Με αυτά τα κονδύλια χρηματοδοτήθηκαν και συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται διαχρονικά πέραν των εκατό νέων ερευνητών, διδακτορικών φοιτητών, και αποφοίτων πανεπιστημίων. Επιπλέων, είναι ένας από τους Καθηγητές που ετοίμασαν τις προτάσεις και κέρδισαν ανταγωνιστικά την χρηματοδότηση για την ίδρυση των Κέντρων Αριστείας, CYENS: Interactive Media Smart Systems and Emerging Technologies, και CY-Biobank: Biobanking and the Cyprus Human Genome Project. Η συνολική χρηματοδότηση και των δύο Κέντρων Αριστείας ανέρχεται στα 91εκ ευρώ.

Από το 1995 διετέλεσε εμπειρογνώμονας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) σε θέματα της κοινωνίας της πληροφορίας, και της ηλεκτρονικής υγείας. Είναι από το 2019 ο Εθνικός Εκπρόσωπος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth Network) το οποίο είναι το επίσημο συμβουλευτικό σώμα της ΕΕ για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ηλεκτρονική υγεία και την εφαρμογή της σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Στον ευρωπαϊκό χώρο υγείας (EU4Health) θεωρείται ως ένας από τους εμπνευστές της ηλεκτρονικής υγείας και της ασθενοκεντρικής προσέγγισης του όρου που πρακτικά κτίζονται τα οικοσυστήματα ηλεκτρονικής υγείας που υπηρετούν εθνικά και διασυνοριακά τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Είναι από τα ιδρυτικά Μέλη του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής και διετέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και αμισθί Πρόεδρος και Μέλος του Επιστημονικού του Συμβουλίου. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CyTA).

Έχει δημοσιεύσει με επιστημονικούς συνεργάτες και διδακτορικούς φοιτητές του πέραν των 150 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Έχει εποπτεύσει τουλάχιστον είκοσι διδακτορικές διατριβές και συνεχίζει να εποπτεύει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Groningen της Ολλανδίας. Υπηρετεί ως συνεργάτης και συντάκτης σε επιστημονικά περιοδικά στο χώρο της Ηλεκτρονικής Υγείας, της Πληροφορικής, και της Τεχνολογίας, όπως π.χ., “Associate editor of the journal Technology and Health Care, area editor of the journal IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, and member of the editorial board of the journal of Intelligent Systems”. Είναι, ή διετέλεσε μέλος των διεθνών επαγγελματικών σωμάτων, Life Senior Member IEEE, Fellow BCS, Fellow IEE, και Μέλος ΕΤΕΚ.

Το 2016 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Σύμβουλος του για θέματα Ηλεκτρονικής Υγείας στα πλαίσια εισαγωγής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) και της Ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας.

Σήμερα είναι εκτελεστικός Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας – Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου η οποία συστάθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 2019 με βάση τον περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμο Ν. 59(Ι)/2019 που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2019. Πρωτοστάτησε στη σύνταξη του σχετικού νομοσχεδίου το οποίο παρουσίασε και υποστήριξε ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ως εκπρόσωπος του Υπουργού Υγείας.

Είναι εμπειρογνώμονας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συζήτηση του Κανονισμού για την ρύθμιση του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας. Υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά με τον βαθμό του έφεδρου Υπολοχαγού.